File nghe sách, truyện tiếng Anh phổ biến

Bài viết này, Sachtienganhchocon xin gửi tới bố mẹ link file nghe một số sách, truyện tiếng Anh phổ biến. Bố mẹ download về cho con luyện nghe nhé. Chắc chắn những file nghe này sẽ cực kì hữu ích cho các con trên con đường chinh phục tiếng Anh. Oxford phonics world 10q: https://drive.google.com/file/d/1L7TaVb7xrHXj6VY9QPVCAm6OwzOOMNfY/view?usp=sharing Reading with phonics 20q: https://www.makebelieveideas.com/qr-content/reading-with-phonics/?fbclid=IwAR2wsjke7fzLI04FkY1db1So9H58b8GPgFrrHqSiYj_o8_dC51XsBEf5z7w Usborne phonics reader 20q : 10/20q có file nghe: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0BzAn4LQIxBwEVjRRZWpjdThyWFk Learning to get along: https://drive.google.com/file/d/1opzf8_B3mk7I06A1FYBGR0hUF51Ph7dU/view?usp=drive_open&fbclid=IwAR3OKgpFC_85ZXpu712wZSGELR5inYkIaF9ypYphfBLRPlnC0upydaTgx7E Dr seuss Classic cổ điển: https://drive.google.com/file/d/1O52rbN2NYtcNN8b-ungO_3sgFhvpxozj/view?fbclid=IwAR1Pf2WUVVKMKCR2uMZF8ABpOKPjYrdcFXmAhG__fXj7rDEVLYSV0kDOwd0 Dr seuss khoa học – 33 books: https://drive.google.com/file/d/1tZ-7EULcOljhKghx_6GMYF-Yp4vdp31C/view?fbclid=IwAR158b5Ii6DKYClhWcdL3lqTtsDyOh9jieFs5pqXx4PC4t5gjUzP7-RYhfo The things I love about – 8 books: https://drive.google.com/drive/folders/1k1Q7R6DgIl4lcV_dgRrO4207w83cDkLL?fbclid=IwAR2X__Nry2nJf6NsWPISGpgT4Yg2lUu4CNPvXcZPaI8LGt4xOq9JwX6w020 Froggy – 10 books: https://drive.google.com/drive/folders/1NZ-OucD4jGs8JfxyrQPkd3WfVJWlTLbZ?fbclid=IwAR3OKgpFC_85ZXpu712wZSGELR5inYkIaF9ypYphfBLRPlnC0upydaTgx7E Farmyard tales 20q: https://drive.google.com/file/d/1dXvhqDxaRKrnZ6_dtFo8IcTqfx-bZE4a/view?fbclid=IwAR0KZxUnQo75yl3Qw-tnT_U5FDjkhVUzrBcklArXqTU_R7V3FX9975_dGXs Bộ Xanh – Usborne xanh: https://drive.google.com/file/d/1BPy3wuzJnpkU5HVxoTckxIWj1eVR-dE0/view?usp=sharing Bộ Đỏ – Usborne đỏ: https://drive.google.com/file/d/1w7_9nUHrJeDm7QPdZoZeNCYa20VCOZ32/view?usp=sharing Bộ Vàng – Usborne vàng: https://drive.google.com/file/d/1xEER1HJ2ub7nb_FsKlNQQ2xnmUN5AW6X/view?usp=sharing Bộ Tím – Usborne tím: https://drive.google.com/file/d/1iVGalQ_QEeSHVZGIFr1vAFC3WxgaivK_/view?usp=sharing Elephant and piggie – 25books: https://drive.google.com/file/d/1q62tiM2gZ5MfcvzskdISf5DyU7RC63Rm/view?fbclid=IwAR0k53sgn6uPiZ9VcnK3QEMj__0qHDwk9tWDCnPbudJ3p3NTv6bL2axv2Nk Pete the cat – New 19 books: https://drive.google.com/file/d/1VOjjz2FNgTE3kLmHYbAKjB19mqBUZyPO/view?usp=sharing Pete the cat phonics – 12 books: https://drive.google.com/file/d/1R3l2tx59tt10FC1MKQ92nC8q3VaUB4Th/view?usp=sharing Biscuit i can read – 23 books (20q có file nghe): https://drive.google.com/file/d/1MZRM0yhqP4JQDPzY6R-ahK9pOZWQcj0a/view?usp=sharing When I am feeling – New 10 books: https://drive.google.com/file/d/1ta7do9ejhAOBB5QbdXupR8quT2uWcsno/view?usp=sharing How Do Dinosaur – 6 books: https://drive.google.com/file/d/1UuT7-KUD10tjYbPs_zKj06FY16NknAyD/view?usp=sharing I wonder why – 24 books: https://drive.google.com/drive/folders/1akfWbrrgxyvU-ZWieAh3xq8re3Mn5nE- I can read – 19 books +CD: https://drive.google.com/drive/folders/1EQSl7BRi9kW4qU7xEIgHiAEQjed4yfHL?fbclid=IwAR0ggW45jlU7JPQNp_0Ci2OUgASBcES3AckxJ3ELNJqpU59Fyb1cucPykew Maisy – 12 books: https://drive.google.com/drive/folders/17l6uYtH_zV7xmq0Td1GZcWVJJFmpry_r?fbclid=IwAR22T8I-UjFDHTo6jYbILLSrrEz14PMpURnm3lODAmIQVbbcZmJYBpVoP-w Step into reading 1 – 30 books: https://drive.google.com/…/0Bw7fnDInlcGqZ2Z1UzJ…/view… Step into reading 2 – 30 books: https://drive.google.com/file/d/0Bw7fnDInlcGqOWdHSnFiYmM0TGc/view?fbclid=IwAR1hffXgWiW64u7xQcnW3qGrlql7gYUkZgnLf5Q6xjUolzeIrlyQSghd2M0&resourcekey=0-irAqyCMq4eWdCdXjC8jpRA Step into reading 3 – 30 books: https://drive.google.com/file/d/0Bw7fnDInlcGqZUd6UTB3TzV2c2s/view?fbclid=IwAR03R4si4sDgAbu2jT0uEaGGd9_Z3cQtm0XAYjRp6wiuQyVQv31t5kbYO58&resourcekey=0-0YyiqLJqpo4j_sz7RA_s2A Nate the great – Bản mới 29 books (Có hộp đựng): https://drive.google.com/file/d/1pEVNAvI7Rkna26YCmDE7WTZuw9egUV1x/view?usp=sharing Caillou – 20 books: https://drive.google.com/file/d/1uLpzF6T207p8n8o_WC3kwDTbOZ7JTGkj/view?usp=sharing Pigeon – Bộ mới 7 books về chú chim bồ câu : https://drive.google.com/open?id=1sjDapg226dsflcKxhvAw7uknQdGN6yIu I am library – 10 books https://drive.google.com/drive/folders/1nqxdhxYh827j6mXrH27QUCu6V9dLbXK4?fbclid=IwAR33YAQORTJHygMfPviPkQWsFa7TJn3ZFSVVZxBBPcA9j6l4aV6QTpgsrkg National geographic – Pre K – 30 books: https://drive.google.com/file/d/1d1YZd_x-6DXTUAb7r9as4hnrI3D8pyGT/view?usp=sharing National geographic – Level 1 – 39 books: https://drive.google.com/file/d/1B8ErKUwnhQEzvdBJLi2uD6jyFJyPLwsq/view?usp=sharing National geographic – Level 2 – 38 books: https://drive.google.com/file/d/1Qp8nSwJ3h4fxegFf169GdKxMm9CwX9Fv/view?usp=sharing Mr Men – 50 books: https://drive.google.com/file/d/1yXwth4Go1gCjwP-HEw26Kxkv3o5YosPJ/view?usp=sharing Little Miss – 37 books: https://drive.google.com/file/d/1nMWQ5Ao6vPxKP8QKW7HSSJDE_Xqn71Un/view?usp=sharing Sight word readers – 26 books: https://drive.google.com/file/d/1Gxd1rOXqMWmtV0hkPzM_SF2vNlPpMtej/view?usp=sharing Five little Monkey: https://drive.google.com/file/d/1zwD7zd13R7pVxAXN6RP9gzUqxJ6rodyn/view?usp=sharing I can read mini – 84 books: https://drive.google.com/file/d/17H-IdFY4xLDBE3HnvD4w5-y_tl9qSMp7/view?usp=sharing Usborne Beginners science boxset – 10 books: https://onedrive.live.com/?authkey=%21AJg8OGHW1jIqfIo&id=E8E33F55EE691CE1%2128126&cid=E8E33F55EE691CE1 Science readers ABCDEF – 5 boxset: https://drive.google.com/drive/folders/1sfQM9y3PdJ6hY0bxZJacPH-GLiT37m7a?fbclid=IwAR3NJjvNx-OjmEck0EIlEHv0vfBLi4re7pnujfU_kLO_i30nckWas6WEzeE Lets find out – 24 books – level 1: https://drive.google.com/file/d/1nOMFk12oYIaK4FyOw0fOIk3CKKCoxqec/view Petter Rabbit – 23 books: https://drive.google.com/file/d/14YhmqtnlyuXlgnE1Z888Vqvk3c7r3raB/view Science vocabulary reader 30q (24/30q có file nghe): https://drive.google.com/file/d/14IBgjDwa94GphQiiM5y8XN3beQJ0A5Vt/view?usp=sharing Peppa pig 20 quyển + 2CD: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1E3M-rO9AKLWJnukYsXBVbyiRdQpLou3S?fbclid=IwAR06ZNM1pnIHpcXnGgyR82Vu4-jddb5FDkG3SIdt00Ph0PFPprrJUqfDcVw&direction=a 3q còn lại của Peppa: https://drive.google.com/open?id=13cGGqvKC0jmWC59UVeyNiEtsKRWrai5B Harry potter – 7 books: https://drive.google.com/file/d/1eArViRetYJwtcHVAs_zLq3KAJ9e9nW_K/view?usp=sharing Fly Guy – 17 books: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1arco1Uo6fLV0DE8JyAKiVOWjOXXB4jmG?fbclid=IwAR3Onz4ThjhPjvsHWAfWfqW27t5gw-XB0ZZshv0VDd8cqgJjyMWvVqMvus4 Folk & Fairy Tale- Easy readers – 15 books: https://drive.google.com/open?id=1NRkYrickyVXOvho8YD4lYijvvKjam7PY Oxford read and discover – Level 1 – 20 books: https://drive.google.com/file/d/1RvkXCVNjCpnO0ygPIgfb9fHJrorUuHN7/view?usp=sharing Oxford read and discover – Level 2 – 20 books: https://drive.google.com/file/d/1vYxB-gE-rP58vlfGcRGADyzF8N03DztK/view?usp=sharing Oxford read and discover – Level 3 – 20 books: https://drive.google.com/file/d/15zJgPOWhHepBtV5Pr9ExkAi74FN8gz0c/view?usp=sharing Oxford read and discover – Level 4 – 20 books: https://drive.google.com/file/d/1Tzx-3yBUzNOiL7YPDiFZKTM7L7pnjcrJ/view?usp=sharing Oxford read and discover – Level 5 – 14 books: https://drive.google.com/file/d/1wLXWqCNVHCSIuzwUDB5MA6yA6AWyfj2L/view?usp=sharing Oxford read and discover – Level 1 đến 6: https://drive.google.com/drive/folders/19heat-vlOKUO_8ERiKcnRZYHX5ocH0AN Diary of a wimpy kid – 16 books: https://drive.google.com/file/d/1dOcBInLGMioCzUhuN1d7koy3k7grOxlr/view I can read 2 – Amelia – 28 books: https://drive.google.com/file/d/1Vh4zqdZ3iSiNYNjMCj_RcoO8ezoBk9pJ/view My weird school daze – Level 1 – 21 books https://drive.google.com/file/d/11gx1diRrEeOExyAaYgHWMiFxPl8EuKsQ/view?usp=sharing Usborne very first words – 10 books: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/12FFE05WcFCg4P5TfbgSTq8HGlSSPQi7l Magic tree house 1~28: https://drive.google.com/file/d/1VVElcPlY1jVl-qtAG6k-bZKz74rFT5z-/view?usp=sharing Magic tree house 29~55: https://drive.google.com/file/d/1xTxztQMK30qGNnS-CmykdKSqaURFXPm3/view?usp=sharing Horrid Henry – 25 books https://drive.google.com/file/d/1DCO0I9bm3BcLx2kjVSe5uHio7e7Lqfu6/view?usp=sharing The magic school bus 1+2 – 20 books: https://drive.google.com/file/d/1o6IZHOWPd50L23XeHoFghBOMcNdTKnSA/view?usp=sharing Oxford story tree 1->3 – 52 books: https://drive.google.com/file/d/1NHctYA_aWX9L75lM4U2Ho15h7TrwnBFv/view?usp=sharing Oxford story tree 4->7 – 52 books: https://drive.google.com/file/d/1NHctYA_aWX9L75lM4U2Ho15h7TrwnBFv/view?usp=sharing Tom Gates – 10 books: https://www.youtube.com/watch?v=Dou6OVlHaLU&feature=youtu.be Dragon Masters – 20 books: https://drive.google.com/drive/folders/1FbwFSWe-w0hI0NpS8V6pUzVfUMA6MJ6y?usp=sharing Biff, Chip & Kipper 1->3 – 33 books – Oxford reading tree: https://drive.google.com/file/d/1KFwItbhqH9LK5A4pngXpw6vd8XZi9PHR/view?usp=sharing Biff, Chip & Kipper 4->6 – 25 books – Oxford reading tree: https://drive.google.com/file/d/14FsjEf9owZ3G083UcTlWtCFUWeKdtFMV/view?usp=sharing Reading explorer 6c – second edition: https://drive.google.com/…/1xKkU6okFr6wNZXK6c1S…/view… https://drive.google.com/…/10ZiO8usoCJ0pMx1i1…/view… Reading explorer – Answer Key 1~3: https://drive.google.com/file/d/1UwSSVSjSG_BqEBlin6o4-sjBefcYDFyX/view?usp=sharing Reading explorer 3rd – Mp3 – Full 6c https://drive.google.com/file/d/1-zNVdoKDnvy83k6wbEMi46ry8a5dCYtG/view?usp=sharing One story a day – Level 1 – 12 books: https://drive.google.com/file/d/1Vq5SUzOaysxjuhc68hpcol2e3BFc-U7A/view?usp=sharing One story a day – Level 2 – 12 books: https://drive.google.com/file/d/1va4qbrnPBEALTqL3i4rA0elGH5z8PEQL/view?usp=sharing One story a day – Level 3 – 12 books: https://drive.google.com/file/d/13f7p3zQLh1RasKaJytD-SW4adaU4CeTV/view?usp=sharing 4000 Essential English Words – 6 books: https://drive.google.com/file/d/1ISe3pP8p3K5h_7vHs364FsBw4VXdXWLD/view?usp=sharing Great Writing 6c – Answer key: https://drive.google.com/file/d/1NwjJsyxFI–XfQZI6isXCo-1a–wn4p4/view?usp=sharing Peppa Pig 50c hộp xanh: https://drive.google.com/file/d/1qMdDSz8JKbGqUceci5zkOnEbmzCEN0RY/view?usp=sharing Peppa Pig 50c hộp vàng: https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fdrive%2Ffolders%2F1aHn7fLyYsat86JvDsN806VIggPZr5Jwp%3Ffbclid%3DIwAR2sJ-QSXlfy22CIeQrF2bRgo5y5KHHnt2Xm3wUE6I9Wa3XZaTCCh8OrSd0&h=AT1y8nVnErTtEoEdoB-LuSqAM2U_lHnwT_TrmuQy8v5AqensG2A0wl3cA8GEiuKfHtyUIYzh5xJAWaNneGFebPnT7gV-BcZ8lwe0JakKO6ZyL-nGZSMTIB5nThP3EFe9LyLbm8qPWgBqmRzE1tPb&__tn__=-UK-R&c[0]=AT3sgIsx7S47JhmeH-fj2eTph_6mmflEO9h2oCvwXsBcEA2F5umMiQquMNXSIVqQ1Nidic64JmguHdP_yaKmdklP-crE6l67tT0R2k9DsGegswgOViNFKrg1CYIBnkfL9i2NfTR17PZppzGCJbbKAyv7mosoWghaSJN3-JM_i0__8QArATTbhEYec43yE3R0DnH9xGIW8w_zlry_jA Sherlock holmes – Phần 1 – 10 quyển: https://drive.google.com/drive/folders/1Zy1TeMqGlZn0obLDyX2c3GDitL_eTakB?usp=sharing&fbclid=IwAR0PJZ6Xi0qrGBM6BuElQB9MHivapmfIm23rBq89tTs-1TEWAafHctU7BZo Owl Diaries (6/12q có file nghe): https://drive.google.com/drive/folders/1iPpTBdZ3SNr4GtVz8kl51ICYgX1Vq3Mn The Berenstain bears (34 books): https://drive.google.com/open?id=1yaXUQKMhN4dw6Z6fNELxCPncP3Nx9iYW Billy and mini monster (8 books): https://drive.google.com/file/d/1QrhjbJeYgEB0f4m0xCY9HXsXSyC1ct80/view?usp=sharing Guess how much i love you (5 books) The Land of Stories (6 books): https://drive.google.com/file/d/11C93EWEeBNuEA2WtY3-lZrEFeHoqt6ir/view?usp=sharing Razkid 40 quyển: https://drive.google.com/drive/folders/1ITCBg_jlOO3R3jOD_FhADShxNgrhyhmD?fbclid=IwAR3zMwDd__y3-xeBSWRyHcUOe1yTAC6GdDitM7DMoo1r5_QqMSsTm8HMS68 Razkids Lv AA: https://drive.google.com/file/d/1G7AUtgNO7PDhY5WXSbjFkb15YvmoIngA/view?usp=sharing Razkids Lv A: https://drive.google.com/file/d/1zm4j9O0r5Q2XxNXvavqVqA3w1QAWRtVP/view?usp=sharing Razkids Lv B: https://drive.google.com/file/d/1gOqQProaN9x5vADPQdefktB185owYK2a/view Razkids Lv C: https://drive.google.com/file/d/1MB1FPP0FYhEX8khVj8qgsDRMcQ3qkNeB/view?usp=sharing Razkids Lv D: https://drive.google.com/file/d/1Iw1b7z7iCEl0Vz0wfjaqAjFSUgfVOpN-/view?usp=sharing Razkids Lv E: https://drive.google.com/file/d/1SYnmV3p5OJ5xz4sAtI9LrPYgcMorMrhK/view?usp=sharing Razkids Lv F: https://drive.google.com/file/d/1sEZfLLQnKuKuJtI8UXtlzqhm63J1Sfc6/view?usp=sharing Razkids Lv G: https://drive.google.com/file/d/1cJfl_yRoVZCtcR3Bcv6_wARHmH5WXyWX/view?usp=sharing Razkid AA – Z: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1YQSD_WeVZyANEwT7YqrAdUuHiqfvsPm4?fbclid=IwAR16FV83Wy8aGU1El8J4RzRevgFN_EUnsMnUs4Ch3jUT8XzDgaqFyL1SH5E Biscurt mini 12c – Chữ đỏ: https://drive.google.com/file/d/10etEAtqA2eueMJJXhvv00SGGQL5Bxf1M/view?usp=sharing Biscurt mini 12c – Chữ xanh: https://drive.google.com/file/d/1g4a_ny6Ye3pzO5iWiha2tZ96xdv_soSp/view?usp=sharing I can read biscuit phonic (Chữ xanh + đỏ): https://drive.google.com/file/d/1OsKk7EmXVwJp4QZ_w38pxy0akV0iFZDo/view?usp=sharing Truyện tiềm thức tiếng anh: https://drive.google.com/file/d/1ponuYsT77yESoyeEVgqSOYLlJUD1Q6DP/view?usp=sharingPotato 12chttps://drive.google.com/file/d/15yCtP_tceKJ6qxOZm0QztvsOpTcwh3Fy/view?usp=sharing Look and Tell: https://www.makebelieveideas.com/qr-audio/look-and-tell-fairy-tales/look-and-tell-fairy-tales.mp3?fbclid=IwAR2tt7jC_mFw-CZtz0IBwrIofINstLisiIwhGfCP7H9vtqEJEpSnYx_5tOs Oxford phonics world reader 15q: https://drive.google.com/file/d/1dm1BBi_ixUEdqSby7USjYmkWKyMq2tPj/view?zarsrc=1303&fbclid=IwAR3veNWX0801WSEs8m88Kxbqef6JEIYs7dXuVxHScURuF9SV9Y-F7dt0_e0 See how they grow 14q: https://drive.google.com/file/d/1az47LFOcgtLvwIpyxplkkcInM3yk2Jyx/view?usp=sharing Read and master https://drive.google.com/file/d/1SwCrXgP_bvENizNACUKq9EiO5VpCGthv/view?usp=sharing Peppa pig in 10c: https://drive.google.com/file/d/1PNr8LzH_kIw69_ut39_f1coSaSeBfyNA/view?usp=sharing 1000 useful words: https://drive.google.com/file/d/1M0XFSK2pD6pGfx4nyJAE0YGjqq526RT_/view?usp=sharing Reading Comprehension: https://drive.google.com/file/d/1j3Ke4jHOqBTuxavrZe3RQQfWBIj0T7RQ/view?ts=5e4bba86&fbclid=IwAR0W7jm4S0zbF8qMArPm96gy_hPdgR_vT_MBkfc2NyT7mUGCsumOdbHCeBk 900 câu giao tiếp tiếng anh cùng con hàng ngày A4: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1tKdoo93OaucV8-pC8J1Ax0gq20yhehBY?fbclid=IwAR37PhFlGmQmdvYwGnjf5okWbI–U41oWrOReeqAgoPWOWF7XOJUAFf3wc4 Roald DAHL: https://drive.google.com/file/d/1wtnmt_MI2k65yZjDIydMk-1kMDM5mRde/view?usp=sharing Brown bear 4q: https://drive.google.com/drive/folders/1qMuAfkRgfFgBkUGJtAse4L7sVdmWVQkz?fbclid=IwAR2TIkc_C7L5fko1pBS9hKRxYZCs42rULGHiuj5vZAb-WbP7vvt-76rgzKM Thẻ thuyết trình 11 chủ đề: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/194hB4LGMpIcisePNnouzCCT0RBmVIClc?fbclid=IwAR269IDZM2_F1eRhYnBmpEcvQqPtk-eJmxwNjEknY5dASBvb5MLItLrVxio Đồng hành tiếng anh cùng con tại nhà: https://drive.google.com/drive/folders/1io5GypxfvTBgXcr3aICMv12gS97UMj33?usp=sharing Video Let’s Read: https://drive.google.com/file/d/1VM9N05onpHW7eYab-ZkZnLI0PpumosYC/view?usp=sharingFile MP3 Let’s Read https://drive.google.com/file/d/1yGaKeVdUSxZoTBTyYRkf8GPkiIPZ1xTN/view?fbclid=IwAR2j9xCyNABU42FZrxNaXM0O6KCO8zMOF4wYtuyFTxP_w_i-qwsFpc3wPzI Sightwords 4 cuốn: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1QZ3sI2c8CNxDyCwCTGoKEVubSyZ6ScKg?fbclid=IwAR3Oi-qALWmTmv46WPspeK01UNBvwPDwd5KBMFdhcbu1L-qHmIyQ4xr1z9o Little Fox single 3q – File Mp3: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1qixiEqdPFghbC4EPk2ZgHeQGWB87y_-8?fbclid=IwAR3vREl6r0B00_tWQqRp-zv1YHIYACVvAsffwF4pKARPwNywlS2broREV7k Little Fox single 3q – File Mp4: https://drive.google.com/drive/folders/1Ic-IIgtOQK2LJnx2UDppiRg2ZNsE0c51?fbclid=IwAR3qt88SBZVPFAsEXPZUM5xs3CcFlVkiraVXz018ma1F9E4l70rsLL151Uc Ket 7 quyển: https://drive.google.com/drive/folders/1uCicEro1KbVoVJe3-KAp6CsiXlVRs62i Pet 8 quyển: https://drive.google.com/drive/folders/1PUW6W-gMl5AtPjPtwkyyIDcvWo8RuBvl?fbclid=IwAR3rPn8vmGLgj93gIzokulUOB7fPTs0fhckiH-n3x3CqE2Vt3DHL908RosU Pet 8 quyển – 2021: https://drive.google.com/file/d/1tSUcf79-KynBJ1szOst7aWjgzB6ijpo8/view Ket – Pet mới 2021: https://www.terabox.com/vietnamese/sharing/link?surl=DdvSA-urQkjP7Z3086daKg Toefl Primary Step 1+2: https://drive.google.com/drive/folders/0B8cvuivS561ZaGVHM3ZXbTZHX2M?resourcekey=0-svpUBQdepXg_0b8pJT8qqQ Oxford primary skill 1-2-3-4-5-6 Reading and Writing (6 quyển): https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1iCGlvUB3-WeUBiNEmbpAJQAasuTKOfzf?fbclid=IwAR3WSKW1IFwDtEF4fAl89gpDqoOVF_fIVIj4W9ymDdXgESpB-tW1FqyKm4U Super easy reading – 3 quyển: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1zGLTF7_MTq3gL5KAp4EggWdCjIIuhFe2?fbclid=IwAR1eY2M6_fmwjmoVBzBC1eWNghaY0bogLTEDtAZSzz7UmQqN9sOhCFh7l8o New round up trọn bộ: https://drive.google.com/drive/folders/11r4gQ65iI6hbUfmpucd3pxGytU8QksDa?fbclid=IwAR06n101R7jEPQLUgNc_PIyVGDWoljOYCEOGBZm37oAIJMtGS_ocg8pOWM0 New Grammar Time: https://drive.google.com/drive/folders/1pibxXb1_X5x3h-rjz_yC5O_4M_5jO6CD Oxford Grammar for Schools: https://drive.google.com/drive/folders/0B-OaIF7F-pzLM3BjeEV4N2x3YXc?fbclid=IwAR3SRiKnM4QhYYylPFZBTGmUk7unJVQV7oBcPhA2eF9Op4_KKpBLPtIBX7A&resourcekey=0-C08AJ_lUFomEnSB9HhQcUQ Oxford grammar for school (Teacher book) đáp án: https://drive.google.com/drive/folders/1wNumkjLJy0gyKZW247W2tolIkBykEA4T?fbclid=IwAR03R4si4sDgAbu2jT0uEaGGd9_Z3cQtm0XAYjRp6wiuQyVQv31t5kbYO5 Step by step listening: http://efuture-elt.com/Pages/Products/View.aspx?catkey=105&serieskey=38&fbclid=IwAR3I8nrYjb4zQojkkWAVWIDWEqNbMNAMqExeJu6wJslIzhl-by5aNhWg0KY More step by step listening: https://m.box.com/shared_item/https%3A%2F%2Fapp.box.com%2Fs%2Folfjr4osley7oy5s67n9/browse/5431896566?fbclid=IwAR18OOiwrF6BPMGAt6XFcIBTYxJw27gsS9oAvlqZZZR9D0ir-IzmuWxcnbY Get ready for Starter: https://drive.google.com/drive/folders/1DMqB8NwzowpP2kjcaXc8xHwgEPQXZei9 Get ready for Movers: https://drive.google.com/drive/folders/1OokxT_jRG-1xuQnLNPDViD_0H7aSAfvq Get ready for Flyers https://drive.google.com/drive/folders/1D9ms_dXeJc_yXSI6BOdADDw77N4pe4Q5 Fun for Starters: https://drive.google.com/drive/folders/1hyjox4fwf4K7oiWC3lwllgfB10oqzz9U Fun for Movers: https://drive.google.com/drive/folders/12rZfY51POmYMOsWem5PXsUOeaJwnAbML Fun for Flyers: https://drive.google.com/drive/folders/1AhQfeHoMOHrxP3bchv8bPcK85n9eHpLl Starter, Movers, Flyer bộ 9 quyển 2017: https://drive.google.com/drive/folders/174gHKr_LJvFHnGSLwCefAmgIjgsWoDVz Bộ đề Starter 3 cuốn https://drive.google.com/…/1q8z_CX9e9vSUTHoGmazQg-kYz… Bộ đề Flyer 3 cuốn https://drive.google.com/…/1Bf0_7yFF76j-GCBe6… Bộ đề Mover 3 cuốn https://drive.google.com/…/1pDkkK73l2FsO1pvhYBDem0dPbDs… Oxford skill world Listening with speaking 6q https://drive.google.com/drive/folders/1RzVPeirlwl4MDVRWSkj296aP0QuPYL-b English for Everyone Junior – 5 words a day (MK: gõ chữ : UK): https://www.dkefe.com/junior/en-gb/ageGate My First Grammar 123 (6 quyển): https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B7-ytfJj86LsTnNwQTgybllveVE?resourcekey=0-xF-Wpkgngo5gDZwHw5w9hg&fbclid=IwAR07L3O1TeVDHMZZOYRO2V-dTB6Fp8XTKuftED6hHmNBxcNoJUuqDavBgCk Basic Reading 200 (SB+Wb in gộp 6 quyển vào 3q): https://drive.google.com/file/d/1Crgw4jjqDv0do70la_9gAN-340n4ZTeO/view?usp=sharing Basic Reading 400 (SB+Wb in gộp 6 quyển vào 3q): https://drive.google.com/file/d/1SGHC0h0KDvFqkBKVM6u1OoYNiNNmiArK/view?usp=sharing Basic Reading 800 (SB+Wb in gộp 6 quyển vào 3q): https://drive.google.com/file/d/1paH2sOVUuGmk975GDAtlfPeupS-SJCHt/view?usp=sharing Basic Reading 1200 (SB+Wb in gộp 6 quyển vào 3q): https://drive.google.com/file/d/1kTzlMGVBVfaOVkXtREerq1pfBiwwhsWL/view?usp=sharing