File nghe sách, truyện phổ biến cho con

Sachtienganhchocon.com xin chia sẻ một số file nghe sách, truyện mà shop có nhé. Hi vọng những file nghe sách, truyện phổ biến này sẽ giúp ích cho bố mẹ trên con đường chinh phục tiếng Anh cùng con nha.Oxford phonics world 10 quyển Level 1-5: https://drive.google.com/…/1L6TkNowwq3Kk-eD35n9RB… All aboard reading: https://drive.google.com/open… Reading with phonics : Full 20 books: https://l.facebook.com/l.php… Usborne phonics reader – 12 books: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0BzAn4LQIxBwEVjRRZWpjdThyWFk Learning to get along – 15 books: https://drive.google.com/open… Dr seuss Classic cổ điển – 20 books: https://drive.google.com/…/1O52rbN2NYtcNN8b…/view… Dr seuss khoa học – 33 books: https://drive.google.com/file/d/1tZ-7EULcOljhKghx_6GMYF-Yp4vdp31C/view?usp=sharing The things I love about – 8 books: http://www.mediafire.com/file/o1dq907m2kw9e3d/The+Things+I+Love+About.rar Froggy – 10 books: https://drive.google.com/…/1NZ… Elephant and piggie – 25books: https://drive.google.com/open… Pete the cat – New 19 books (File nghe 17 cuốn): https://drive.google.com/…/16zXL… Pete the cat phonics – 12 books: https://drive.google.com/open?id=1R3l2tx59tt10FC1MKQ92nC8q3VaUB4Th Biscuit mini – 24 books + Biscuit to 23 books: https://drive.google.com/…/0B-eU…/view When I am feeling – New 10 books (File nghe 8 cuốn): https://drive.google.com/open… Potato – 12 books: https://drive.google.com/…/1QeXuq6yeOVgifwHwfHeqLE…/view How Do Dinosaur – 6 books: https://drive.google.com/…/1eWsEbGBzF… Brown bear – 4 books: https://drive.google.com/open… I wonder why – 24 books: https://drive.google.com/open… I can read – 19 books +CD : https://drive.google.com/…/1EQSl7BRi9kW4qU7xEIgHiAEQjed… Maisy – 12 books: https://drive.google.com/open… Step into reading 1 – 30 books: https://drive.google.com/…/0Bw7fnDInlcGqZ2Z1UzJ…/view… Step into reading 2 – 30 books: https://drive.google.com/…/0Bw7fnDInlcGqOWdHSnF…/view… Step into reading 3 – 30 books: https://drive.google.com/…/0Bw7fnDInlcGqZUd6UTB…/view… Nate the great – 27 books: https://drive.google.com/…/1U5wqADPsGXcDs… Caillou – 20 books: https://drive.google.com/open… Farmyard tales – 20 books: https://drive.google.com/…/1dXvhqDxaRKrnZ6…/view Usborne xanh – 50 books: http://www.mediafire.com/…/My+first+reading+library+mp3… Usborne đỏ – 50 books: http://www.mediafire.com/…/Usborne_reading_library…/file Usborne vàng – 40 books: https://drive.google.com/…/1xEER1HJ2ub7nb…/view… Usborne tím – 40 books: https://drive.google.com/…/1iVGalQ…/view… Biscuit 23 books : Có 20q có file nghe https://drive.google.com/…/1MZRM0yhqP4JQDPzY6R…/view… Pigeon 6 books- Chim bồ câu: https://drive.google.com/open… I am library – 10 books: https://drive.google.com/drive/folders/1nqxdhxYh827j6mXrH27QUCu6V9dLbXK4?fbclid=IwAR33YAQORTJHygMfPviPkQWsFa7TJn3ZFSVVZxBBPcA9j6l4aV6QTpgsrkg Nat geo Prek – Level 1-2-3: Pre K: https://drive.google.com/open… Level 1.2.3: https://www.mediafire.com/…/ggd3r8bxngnmxex…/shared… Mr men – 50 books: https://drive.google.com/…/1yXwth4Go1gCjwP…/view… Little miss – 37 books: https://drive.google.com/…/1nMWQ5Ao6vPxKP8QKW7H…/view… First english words: 3 books https://drive.google.com/open… Sight word readers: 26 books https://drive.google.com/open… Five little monkey : 9 books https://drive.google.com/drive/folders/1Kyd1ogI1vAfosSKaFKYv9NnzS7Suk9i7?fbclid=IwAR2Zi_dKmaIhU65Qwk1kpyCwsVq-LxKu5F0EFs466zWIlgNgj6zAmZ0Pk0U A to Z Mysteries: 26 books 1.https://drive.google.com/…/0B-OaIF7F-pzLaU5OUGlUS19rZk0… 2.https://drive.google.com/…/1JLbgz… I can read mini 84 books: https://drive.google.com/…/1vyautNDugm6Dw3wfdTcF_A3jT… Science readers ABCDEF – 5 boxset: https://drive.google.com/…/1sfQM9y3PdJ6hY0bxZJacPH… Lets find out – 24 books: https://drive.google.com/…/1nOMFk12oYIaK4FyOw0f…/view… Petter Rabbit – 23 books: https://drive.google.com/…/13LQFDDiezPyylFU154E…/view… Science vocabulary reader 30q: (24/30q có file nghe): https://drive.google.com/…/14IBgjDwa94GphQiiM5y…/view… Peppa pig 20 quyển + 2CD: https://drive.google.com/…/1E3M… 3q còn lại. https://drive.google.com/open… Harry potter 7 quyển: https://drive.google.com/…/142KeGXbkAjl-gaXbtO2RXROwYD… Fly guy : 17q: https://drive.google.com/…/1arco1Uo6fLV0DE8JyAKiVOWjOXX… Folk & Fairy Tale-15 books: https://drive.google.com/open… Razkid AA đến G : Level AA: https://drive.google.com/…/1hPSSrkvY1gkVeiZ7zEhsEMqgjsw… Level A: https://drive.google.com/…/1zm4j9O0r5Q2XxNXvavqVqA…/view Level B: https://drive.google.com/…/11tRAReKCbSIPes99a2xxAhHLQxa… Level C: https://drive.google.com/…/1Gx… Level D: https://drive.google.com/…/1Iw1b7z7iCEl0Vz0wfjaqAj…/view Level E: https://drive.google.com/…/1SYnmV3p5OJ5xz4sAtI9LrP…/view Level F: https://drive.google.com/…/1sEZfLLQnKuKuJtI8UXtlzq…/view Level G: https://drive.google.com/…/1cJfl_yRoVZCtcR3Bcv6…/view Oxford read and discover (Level 1 đến 6) : Level1: https://drive.google.com/…/1RvKEGjKfN9Z9l0Fa6RMCfxEibvN… Level 2: https://drive.google.com/…/1GzB83ZCQg0XhbqiiMXeiHAPxLJm… Level 3: https://drive.google.com/…/1zlYnfGmEUOkMcdgIT4h3eF7f… Level 4: https://drive.google.com/…/11RNMEhaQwZAR4… Level 5: https://drive.google.com/…/1zSOuDK1a5rRfUD8SKoTJ… Level 6: https://drive.google.com/…/1C56ihwNQGffM7yVD1rsYN1fhS… Diary of a wimpy kid – 14 books: https://drive.google.com/…/1qkkeXz5R9aMpnEQI58aTkl37DB9… The new adventure of curious Georgre – 16 books: https://drive.google.com/…/0B54DM5sdBab4Z0trMjV…/view… I can read 2 – Amelia – 28 books: https://drive.google.com/…/1Vh4zqdZ3iSiNYNjMCj…/view… My weird school : https://drive.google.com/…/1p3yhnO9h1p1dIbCFzCQ…/view… Magic tree house 1-31, 29-55: https://drive.google.com/…/1Cg8c7JDLCmVlBm8yf70YuGkzX8v… Horrid Henri – 25 books: https://drive.google.com/…/1RTkivC4IDSKdyn8… Geronimo Stilton 1-20 : https://drive.google.com/…/1hdGxFGCCvSTMk… The magic school bus 1+2 – 20 books: https://drive.google.com/…/1BkbM6a_E…/view… https://drive.google.com/…/1BkbM6a_E…/view… Roald Dahl Collection – 16 books: https://drive.google.com/…/0B47kurV1dY6fZnk0UzRrREVGVUU… Oxford story tree 1->3 – 52 books: https://drive.google.com/open… STOREY TREEHOUSE – 9 books: https://drive.google.com/…/0B98dcR-e6L2-b1BBZlpJMzQxM0E… Biff, Chip & Kipper 1->3, 4-6: https://drive.google.com/…/19dHEUDqe9F… Reading explore – 6 books: Phiên bản cũ: https://drive.google.com/…/1xKkU6okFr6wNZXK6c1S…/view… Phiên bản mới: https://drive.google.com/…/1-zNVdoKDnvy83k6wbEM…/view… One story a day – Level 1: https://drive.google.com/…/1nAOr5_BSzkqHlQcK7ziYz8kq…One story a day – Level 2: https://drive.google.com/…/1-WULZ4tXOwmC7iyl8xSi0jO8Rep…One story a day – Level 3: https://drive.google.com/…/12EBqVo… 4000 Essential English Words – 6 books: https://drive.google.com/…/1W6DxAfPwOG… Great writing – 6 books: https://drive.google.com/…/1NwjJsyxFI…/view… The Land of stories: 6 books: https://drive.google.com/…/1BMQU3vCcgl1HxKfZ6rsebB…/view Peppa pig – 50 books – Hộp xanh: https://drive.google.com/…/1qMdDSz8JKbGqUceci5zkOn…/view Peppa pig – 50 books – Hộp vàng: https://drive.google.com/…/1aHn7fLyYsat86JvDsN806VIggPZ… Sherlock homes – Phần 1 – 10 quyển : https://drive.google.com/…/1Zy1TeMqGlZn0obLDyX2c3GDitL… The secret seven – 16 books: https://drive.google.com/…/0B98dcR-e6L2-VkltNk1VVUxjY1U… Rainbow Magic: https://drive.google.com/…/1YYA9hiLddrsCrPtl1l… Owl Diaries: 6/12q có file nghe: https://drive.google.com/…/1awKjqc7tB5fO4qYb09R…/view… The Berenstain bears (25 books): https://drive.google.com/open… Billy and mini monster : 7/8q https://drive.google.com/…/1bPjVdGHijHrc…/view… Potato 12q: https://drive.google.com/…/1QeXuq6yeOVgifwHwfHeqLE…/view Look and tell: https://www.makebelieveideas.com/…/look-and-tell-fairy… Razkid level AA 40q: https://drive.google.com/…/1ITCBg_jlOO3R3jOD… Oxford phonics world reader 15q: https://drive.google.com/open… Biscuit mini 24q: https://drive.google.com/…/0B-eU…/view See how they grow 14q: https://drive.google.com/open… Read and master: https://drive.google.com/…/15WiXtImRKUMALj1gPC1Tvd7yXOg… Peppa pig 10q + túi vải: https://drive.google.com/open… 1000 useful words: https://drive.google.com/…/1mcTtLvVuusYPnUVgyykvmxDFr63… Reading comprehension: https://drive.google.com/…/1j3Ke4jHOqBTuxavrZe3…/view… 900 câu giao tiếp tiếng anh cùng con hàng ngày: https://drive.google.com/…/1tKdoo93OaucV8… Harcourt 37 quyển: https://drive.google.com/…/1D7l-9si1UDGET0-d0NX-r… Đồng hành tiếng anh cùng con tại nhà: https://drive.google.com/…/1EIexUlkalSxISJFfe0Kt0uCPqMZ… Let’s Read: https://drive.google.com/…/1yGaKeVdUSxZoTBTyYRk…/view… Truyện tiềm thức tiếng anh cho bé: https://drive.google.com/…/1QkjFVXatZbQ2ShYkauaAca1rnQ7… Bộ Ket: https://drive.google.com/…/1DQIUSU… Bộ Pet cũ: https://drive.google.com/drive/folders/1PUW6W-gMl5AtPjPtwkyyIDcvWo8RuBvl? Pet 2021: https://drive.google.com/…/1tSUcf79…/view… Sight words 4 cuốn: 3/4q có file nghe https://drive.google.com/…/1mnRm9RpjQMUGTa9J0iPeVSbmwHY… Little Fox 3q: https://drive.google.com/…/1qixiEqdPFghbC4EPk2ZgHeQGWB8… Toefl Primary :File nghe https://drive.google.com/…/0B47kurV1dY6fOHpNX0VvNHpHX0k…Đáp ánStep 1:Quyển 1: https://drive.google.com/…/1ThXWQFUIHXSPWpYiP3o…/view… Quyển 2: https://drive.google.com/…/1raRH5-TGp…/view… Quyển 3: https://drive.google.com/…/1cGorjQWT2ErWfr2Aoi8…/view…Step 2:Quyển 1: https://drive.google.com/…/1Ljb…/view…Quyển 2: https://drive.google.com/…/1raRH5-TGp…/view…Quyển 3: https://drive.google.com/…/1cGorjQWT2ErWfr2Aoi8…/view… Toefl Junior: https://drive.google.com/…/0B…/view… Oxford primarry skill 1-2-3-4-5-6 Reading and Writing: File nghe: https://drive.google.com/…/1iCGlvUB3…Đáp án: https://drive.google.com/…/16QqKEZyX4HOXprMrM68kKfUWCAJ… New round up: https://drive.google.com/…/11r4gQ65iI6hbUfmpucd3pxGytU8… New Grammar Time : https://drive.google.com/drive/folders/1pibxXb1_X5x3h-rjz_yC5O_4M_5jO6CD Oxford Grammar for Schools 5q: File nghe: https://drive.google.com/…/0B-OaIF7F-pzLM3BjeEV4N2x3YXc…Đáp án (Teacher book): https://drive.google.com/…/1IQUUBRyQY_5… Step by step listening 3q: https://drive.google.com/…/1lLCE… More Step by step listening 3q: https://drive.google.com/…/1rctjGhLI9Yg64r5gcldugzrpAdM… Who is Who was 24q: https://drive.google.com/…/0B47kurV1dY6fUnFseFI0WHVRTlk… Truyện cổ tích nổi tiêng Classic Tales Level 1: https://drive.google.com/…/1WcJp11dcaoBxM8FJHwOcSq29V4W… Level 2: https://drive.google.com/…/1Ptsz62B9mzNZu5DlscKdwlGuXdc… Level 3: https://drive.google.com/…/1Rtq_Iqjm4SJf2VtCgk… Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên : https://drive.google.com/…/1HZAPt9J9J… Oxford skills 1-6 Listening and speaking 1-6 Reading and writing 1-6 : https://elt.oup.com/student/oxfordskillsworld/?fbclid=IwAR0Uf8n56Kr_3_UdEIViZJ2BmrtTuduXMM32jHn9wDCM8_FWscW6espMlnA&cc=vn&selLanguage=en Tom gates: 8/10q : Super easy reading : https://drive.google.com/…/1zGLTF7… Bộ 9 cuốn Starters, Movers, Flyers năm 2017 Starters : https://drive.google.com/…/1HldktQXgN9hMJn7SxwHXusD6keZ…Flyer: https://drive.google.com/…/13wBgdmaTa6derOmw9R…Movers: https://drive.google.com/…/19pmrx7EB474YVy6cLy… Bộ 2 cuốn Starters, Movers, Flyers năm 2018: https://drive.google.com/…/1-0BP4vjsuRrrAk81Fs3zjIpptGz… Bộ 1 cuốn Starters, Movers, Flyers năm 2019: Starters: https://drive.google.com/…/1Mri3Y7u4WBSDLJ9tKR1iyzW1WrN…Movers: https://drive.google.com/…/1Md-yoDnrrcCC6MXhlWM…Flyers: https://drive.google.com/…/1MMoKAu5irSqpuATDOjAB3yVTBns… Guess how much i love you: https://drive.google.com/…/1jxQu3UHkOHV8Eus…/view… English for Everyone Junior – 5 words a day: Ô trống gõ chữ “UK” : https://www.dk5words.com/en-gb/… Get ready for movers, starters, Flyer : https://drive.google.com/…/1gIJTLT54iQgjF6TXkzJCsmsexMX…