Quyền lợi bảo mật thông tin của khách hàng

Khi sử dụng dịch vụ tại website Sachtienganhchocon.com, quí khách được đảm bảo rằng những thông tin cung cấp cho chúng tôi sẽ chỉ được dùng để nâng cao chất lượng dịch vụ dành cho khách hàng và sẽ không được chuyển giao cho 1 bên thứ ba nào khác vì mục đích thương mại. Thông tin của quí khách tại Sachtienganhchocon sẽ được chúng tôi bảo mật và chỉ trong trường hợp pháp luật yêu cầu, chúng tôi sẽ buộc phải cung cấp những thông tin này cho các cơ quan pháp luật.

Trách nhiệm của khách hàng khi sử dụng dịch vụ của Sachtienganhchocon

Quí khách tuyệt đối không được sử dụng bất kỳ công cụ, phương pháp nào để can thiệp, xâm nhập bất hợp pháp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu tại website Sachtienganhchocon.com. Ngoài ra, xin vui lòng thông báo cho quản trị web của Sachtienganhchocon.com ngay khi quí khách phát hiện ra lỗi hệ thống theo số điện thoại 0977321168 hoặc email sachtienganhchocon@gmail.com